Resultaten

Resultaten:

Zoals in het voorwoord al is aangegeven verschillen scholen meer of minder van elkaar. Er zijn verschillen in identiteit, werkwijze, sfeer en resultaten: kortom in kwaliteit. Is de basisschool Petrus en Paulus een kwaliteitsschool?

Het antwoord op deze vraag is afhankelijk van meerdere factoren:

- Op onze school wordt lesgegeven met moderne lesmethoden. Bij het kiezen van nieuwe materialen en methoden wordt scherp gelet op de kwaliteit ervan: kunnen kinderen goed leren met deze materialen? Ziet het materiaal er aantrekkelijk uit? Biedt de methode voldoende uitdaging voor de kinderen die meer kunnen en voldoende oefenstof voor kinderen die extra hulp nodig hebben?

- Veel belangrijker dan de materialen en methoden zijn de mensen die dagelijks met de kinderen werken. Aan hen vertrouwt u uw kind toe. Zij zorgen ervoor dat de materialen en methoden zinvol worden gebruikt. Zij volgen nieuwe ontwikkelingen en besteden veel tijd aan samenwerking, overleg en onderlinge afstemming.

- Onze school wil een veilige leer- en leefomgeving zijn waarin kinderen met verschillende achtergronden goed kunnen opgroeien. De woorden respect en vertrouwen zijn hierin sleutelbegrippen. We streven dit na in een goed en open contact met de ouders. Dit schoolklimaat is van grote invloed op de kwaliteit van het onderwijs.

- Na de basisschool stromen de leerlingen uit naar allerlei vormen van voortgezet onderwijs. De Cito eindtoets is één van de middelen om te meten welke vorm het meest geschikt is voor een kind, maar zeker niet het enige. Deze toets geeft een voorspelling van het schoolsucces van de individuele leerlingen in het voortgezet onderwijs, maar is niet ontworpen voor het meten van de kwaliteit van het basisonderwijs. Toch wordt de kwaliteit in de media vaak alleen gekoppeld aan de behaalde Cito scores. Het heeft geen zin alleen aan het eind van de basisschoolperiode te gaan onderzoeken wat kinderen hebben opgestoken. Scholen met kinderen van hoger opgeleide ouders zouden dan automatisch “hoger scoren”. Een kind dat musea bezoekt, verantwoorde computerspelletjes speelt en een eigen bibliotheekje bezit, krijgt van thuis uit zoveel meer mee dan een kind dat op zijn vierde nog geen Nederlands spreekt, dat het onzinnig is alleen naar de eindsituatie te kijken. Belangrijk is met elkaar het maximaal bereikbare uit een kind te halen.

- Het belangrijkste is dat ieder kind op een school terecht komt die het beste past bij zijn of haar ontwikkelingsmogelijkheden. Als uit jarenlange ervaringen blijkt dat na twee schooljaren in het voortgezet onderwijs meer dan 90% van onze oud leerlingen op het door ons geadviseerde onderwijs zit, dan mag je met recht zeggen dat je kwaliteit bewezen is.

- Naast bovengenoemde aspecten worden alle scholen regelmatig door de inspectie bezocht. De resultaten van een dergelijk bezoek zijn voor ouders ook van belang om een beeld te krijgen van de dingen waar de school mee bezig is en die de school nog moet verbeteren. De landelijke en regionale media publiceren deze resultaten maar al te graag, maar helaas ook vaak onvolledig. Soms halen ze er maar een aantal onderdelen uit, waardoor snel de indruk kan ontstaan, dat een bepaalde school minder goed presteert.

De kwaliteit van een school hangt dus af van een veelheid van factoren. Of onze school een kwaliteitsschool is, mag u zelf beoordelen. Over één ding zijn alle teamleden van basisschool Petrus & Paulus het eens: er wordt in onze school hard gewerkt en dit gebeurt in een prima sfeer!

 

MosaLira

mosalira

Communicatie