Medezeggenschapsraad

Artikelindex

De MR (Medezeggenschapsraad)

Basisschool Petrus & Paulus heeft zoals iedere school verplicht is, een Medezeggenschapsraad (MR). De MR praat mee over alles wat met de school te maken heeft. Ouders, leerlingen en personeel kunnen via de MR invloed uitoefenen op het beleid van de school.

Samenstelling MR

De MR op onze school bestaat uit zes leden.
Drie leden worden gekozen uit en door de ouders, drie leden worden gekozen uit en door het personeel van de school.
Jaarlijks kunnen er verkiezingen worden gehouden voor één of meer plaatsen in de MR.

Schooljaar 2016-2017:

Teamgeleding: Silvy van Oostrum, Ton Franssen en Yvonne Meex

Oudergeleding:  Manja Janssen (penningmeester).

 

 

De MR gaat ongeveer zes keer per jaar samen met de directie in overleg over belangrijke schoolzaken zoals het vaststellen of wijzigen van het schoolreglement, de vakantieregeling, het personeelsbeleid, het formatieplan van de school, het financieel toezicht, huisvesting, de verkeersveiligheid rond de school enz.

MosaLira

mosalira

Communicatie