Medezeggenschapsraad

Artikelindex

De GMR (Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad)

Uit iedere MR van de aan de Stichting MosaLira aangesloten scholen wordt een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) geformeerd die als taak heeft de gang van zaken met het bevoegde gezag te bespreken. De GMR heeft veel overeenkomsten met de MR voor een individuele school. De GMR volgt het beleid dat geldt voor meerdere, of alle scholen van MosaLira.

Meer informatie over de GMR vindt u op de website www.mosalira.nl.

 

MosaLira

mosalira

Communicatie