OR en ouders

Artikelindex

 

OR-leden schooljaar 2019-2020

De ouderraad van Petrus & Paulus bestaat uit max. 15 leden, die door de ouders worden gekozen. Elk jaar treden reglementair leden af en zijn er verkiezingen. De ouderraad beheert de ouderbijdrage en organiseert, samen met school, tal van activiteiten: het schoolreisje, de sinterklaasviering, carnaval op school, de kerstviering, de lenteactiviteit, enz. Naast deze activiteiten is de ouderraad ook actief op andere terreinen. Als klankbordgroep voor de directie, het team en de medezeggenschapsraad bijvoorbeeld. Ook speelt de ouderraad een actieve rol bij verschillende actuele thema's.

De ouderraad is als volgt samengesteld:

Voorzitter: Denise Tilman
Secretaris: Tamara Vrancken
Penningmeester:  Edith Pieters

Leden
 Nathalie Janssen, Colette Duchateau, Vivianne Bongers, Claire Kulpe, Debbie Quodbach, Danielle Berghmans, Renee Humblet, Manolita Hermse, Hellen Nelissen, Silvia vd Heuvel, Francien Reijnders.

 

MosaLira

mosalira

Communicatie