OR en ouders

Artikelindex

 

OR-leden schooljaar 2018-2019

De ouderraad van Petrus & Paulus bestaat uit max. 15 leden, die door de ouders worden gekozen. Elk jaar treden reglementair leden af en zijn er verkiezingen. De ouderraad beheert de ouderbijdrage en organiseert, samen met school, tal van activiteiten: het schoolreisje, de sinterklaasviering, carnaval op school, de kerstviering, de lenteactiviteit, enz. Naast deze activiteiten is de ouderraad ook actief op andere terreinen. Als klankbordgroep voor de directie, het team en de medezeggenschapsraad bijvoorbeeld. Ook speelt de ouderraad een actieve rol bij verschillende actuele thema's.

De ouderraad is als volgt samengesteld:

Voorzitter: Denise Tilman
Secretaris: vacature
Penningmeester: .......

Leden
 Manolita Hermse, Colette duchateau, Nathalie Janssen, Vivianne Bongers, Debbie Quodbach, Francien Reijnders, René Kierkels, Tamara Vrancken, Yvette Verhoeven-Keulemans, Hellen Nelissen

 

MosaLira

mosalira

Communicatie