Teamleden

Artikelindex

Schooljaar 2019 - 2020 

Onderbouw:

Groep 1 /2  A                                           

 - mv. Sonja Paulssen

Groep 1/2   B     - mv. Brigitte van der Meij   
Groep 1/2  C

 - mv  Milou Dinjens

 - mv. Karin Sanders

Groep 3

 - mv. Eshter Spronken

 - mv. Daisy Wolfs

Groep 4

 - mv. Anke Prickaerts

 - mv. Eveline Philippen

-  mv. Lotte Vanweert

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bovenbouw:

Groep 5                                                - dhr. Jack Debruijn             
Groep 6

 - dhr. Ton Franssen

 - dhr. Piet Janssen

Groep 7  - dhr. Espen Thijssen
Groep 8  - dhr. Arthur Vranken

 

 

 

 

 

 

 


 

Personeel:

WIE WERKEN ER OP B.S. PETRUS & PAULUS?

Op basisschool Petrus en Paulus werken op dit moment 15 personeelsleden. Een aantal personeelsleden geeft geen les aan kinderen, maar biedt op allerlei manieren ondersteuning. Het team bestaat uit een directeur, een locatie-directeur, groepsleerkrachten, leerkrachten met speciale taken, een conciërge en een interieurverzorgster. De namen en telefoonnummers van onze medewerkers vindt u in de schoolkalender.

Directie

De directeur houdt zich o.a. bezig met beleidszaken op personeel, financieel en onderwijskundig terrein. De directeur heeft de eindverantwoording voor de gang van zaken. 

Groepsleerkrachten

Zij verzorgen de lessen in de groep, houden de ontwikkeling van elk kind goed in de gaten en waken over de extra zorg die kinderen in de groep geboden wordt. Groepsleerkrachten hebben niet altijd dezelfde groep. De kans dat zij na een bepaald schooljaar van groep wisselen is dus aanwezig.

Intern Begeleiders (IB)

Deze leerkrachten coördineren de hulp aan leerlingen die extra zorg nodig hebben en begeleiden de leerkrachten hierin. Op basisschool Petrus & Paulus hebben IB’er  mv Angie Urlings.

Bouwcoördinatoren

We kennen de onderbouw (een cluster van de groepen 1 t/m 4) en de bovenbouw (een cluster van de groepen 5 t/m 8). Per bouw coördineert een bouwcoördinator de werkzaamheden en leidt de bouwvergaderingen.

ICT-coördinator

De ICT-coördinator regelt alles wat met de uitvoering van Informatie- en Communicatie Technologie (ICT) te maken heeft. Deze leerkracht ondersteunt de overige leerkrachten bij het gebruik van de computer in het onderwijs. In geval van storingen is de coördinator het eerste aanspreekpunt. Dat betekent niet dat hij/zij altijd zelf de problemen moet/kan oplossen. Soms is hulp van de bovenschool coördinator nodig.

Ondersteunend personeel

Basisschool Petrus & Paulus heeft een conciërge en een schoonmaakster in dienst. De conciërge verricht allerlei ondersteunende activiteiten als onderhoudswerkzaamheden, kopiëren, ontvangen bezoekers, veiligheid, beheren voorraden, administratie enz. Op basis van detachering verzorgt een schoonmaakster het dagelijkse schoonmaakonderhoud.

Logopedist

De logopedist is regelmatig op school en verricht dan onderzoek op het gebied van de spraak en verzorgt de screening van individuele kinderen. Indien nodig worden kinderen verwezen naar een externe logopedist. Daarnaast geeft de logopedist de groepsleerkrachten adviezen over het verbeteren van taal en spraak bij kinderen. De logopedist is in dienst van de GGD.

Schoolarts

De schoolarts draagt zorg voor het volgen van de ontwikkeling op medisch gebied. Hij/zij neemt soms deel aan overleg over de kinderen. De schoolarts is in dienst van de GGD.

GGD Zuidelijk Zuid-Limburg


Gelissendomein 8
6229 GJ Maastricht
tel.: 850 66 66
Roland van Hooren (assistent schoolarts) tel.: 8506 67 29
afdeling logopedie tel.: 363 39 27

Schoolbegeleider

De schoolbegeleider is een deskundige vanuit de stichting Mosalira. Hij/zij ondersteunt het team bij nieuwe onderwijskundige ontwikkelingen. Ook wordt hij/zij gevraagd om kinderen, waarbij het leerproces ernstig stagneert, te onderzoeken en school en ouders advies te geven.

Stagiaires

Op onze school worden gedurende het schooljaar meerdere stagiaires geplaatst die de PABO (opleiding tot leerkracht basisonderwijs) volgen. Zij werken in de verschillende groepen, steeds onder leiding en verantwoordelijkheid van de leerkracht. Ook stellen wij als school een zogenaamde "LIO" werknemersplaats (Leraar In Opleiding) beschikbaar. Een "LIO-er" is een vierdejaars PABO student die zijn/haar studie afsluit met een vijf maanden durende stage. Het is de bedoeling dat deze "LIO-er" gedurende deze periode onder begeleiding van de vaste groepsleerkracht de taken binnen de groep volledig overneemt. Ook zijn er stagiaires van de opleiding tot Sociaal Pedagogisch Werkende. Zij worden veelal opgeleid tot klassenassistent.

MosaLira

mosalira

Communicatie