Op de hoogte houden

Op de hoogte houden:

Ons ouder portaal.......Zo houden we elkaar op de hoogte
Een goed contact tussen school en thuis is heel belangrijk. Natuurlijk informeren wij u over alle belangrijke gebeurtenissen op school. In het algemeen, maar zeer zeker ook over het wel en wee van u kind. Aan u de vraag om dat ook te doen. Zijn er belangrijke gebeurtenissen thuis? Hou ons alsjeblieft op de hoogte. Heeft u een vraag, een probleem, een suggestie? Blijf er niet mee rondlopen, maar laat het ons weten. De deur staat altijd open; zowel bij de leerkrachten als bij de directie.

Klassikale ouderavond
Aan het begin van elk schooljaar nodigen wij u uit voor een kennismaking met de leerkracht(en) en de andere ouders en voor uitleg over de plannen van de groep.

Tien minuten gesprekken
Na de rapporten in november en april kunt u met de leerkracht praten over de ontwikkeling van uw kind. Het laatste rapport voor de zomervakantie bespreken we alleen met u als er bijzonderheden zijn.

Schoolkalender
Met praktische informatie over de dagelijkse gang van zaken.

Schoolgids
Bij aanvang van ieder schooljaar verschijnt een nieuwe schoolgids: hierin vindt u uitgebreide informatie over de school, onze visie en ons beleid.

Folders
Over onderwerpen waar wij regelmatig vragen over krijgen hebben we een serie folders samengesteld.

Nieuwsbrieven 't Leesplenkske
Een redactiecommissie van directie, team en ouders zorgt 1 keer per maand voor een uitgebreide nieuwsbrief. In deze nieuwsbrief, genaamd ‘t Leesplenkske, vertellen we u graag meer over de mensen en de kinderen van onze school. U krijgt informatie over actuele zaken, een agenda, huishoudelijke mededelingen en ‘vacatures’ voor ouderhulp. Ook de ouderraad en de medezeggenschapsraad zullen u regelmatig van hun werkzaamheden op de hoogte houden. 't Leesplenkske vindt u ook digitaal op deze site.

Schoolkrant
Drie keer per jaar verschijnt onze schoolkrant: ’t Bockemennneke. Gemaakt door leerlingen uit alle groepen samen.

Via E-mail
Digitale nieuwsbrief.

Schoolfeest
De kinderen zijn er elk jaar opnieuw bijzonder enthousiast over. Eindelijk krijgen ze de kans om iedereen te laten zien wat ze allemaal doen op school. Jaarlijks is er een open-kijk-moment, gekoppeld aan het schoolfeest. Vaders, moeders, ooms, tantes, opa’s, oma’s, oppassers, buurvrouwen en – mannen: komt dat allen zien!

MosaLira

mosalira

Communicatie